facebook_page_plugin

Snimljeni materijal je dragoceno i pre svega verodostojno svedočanstvo nekog događaja, ali samom kvalitetu nasljimljenog materijala prevashodno utiče umešnost kamermana kao i oprema koju koristi, ali krajnji proizvod teško je zamisliti bez video obrade(video-montaže), koja sate i sate snimljenog materijala montažer hronološki sastavlja obogaćujući materijal sa dodatnim efektima i učinivši ga prijatnijim za gledanje. Za više informacija pogledajte naš cenovnik.